Σάββατο 23 Αυγούστου 2014

Ορφικός Ύμνος Εκάτης


"Την Εκάτη εξυμνώ, που τη λατρεύουν στις οδούς και στις τριόδους, 
την επέραστη,
την Ουρανία και την επίγειο και τη θαλασσινή που έχει κίτρινο πέπλο, 

αυτή πού φροντίζει για τους νεκρούς και που είναι ενθουσιασμένη ανάμεσα στις ψυχές των
νεκρών..

την Πέρσειαν, αυτή που αγαπά την ερημιά και ευφραίνεται με τα ελάφια, 
την νυκτερινή, την προστάτη των σκύλων, την ακαταμάχητη βασίλισσα αυτήν πού θηρεύει
ταύρους, 

τη βασίλισσα που έχει τα κλειδιά όλου του κόσμου, την οδηγό, 
τη νύμφη αυτή που ανατρέφει παιδιά και που περιφέρεται στα βουνά 
αυτή την κόρη ας παρακαλέσουμε να παρευρεθεί στις ιερές τελετές με ευμενή πάντοτε διάθεση προς τον ηγέτη και με χαρούμενη καρδιά."

 Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
οὐρανίαν χѳονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον,
τυμβιδίαν, ѱυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι,
νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν,
ѳηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι
βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι ѳυμῶι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου