Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Πως προέκυψε η έκφραση "άγγαρον πυρ";

  Σύμφωνα με τον Αισχύλο, έτσι ονομάζονταν οι φωτιές που αναγγέλανε. Τις φωτιές αυτές τις άναβαν στις κορφές των βουνών και των λόφων, για να μεταδίδουν ειδήσεις. Σύστημα οπτικής τηλεπικοινωνίας. Οι φρυκτωρίες.
Φρυκτός = ψημένος, καβουρδισμένος, ο δαυλός ή ο πυρσός που φλέγεται, για να κάνουν σήματα και έτσι να μεταδώσουν τις πληροφορίες - ειδήσεις. Από εδώ και η φρυκτωρία = πρωτόγονος οπτικός τηλέγραφος.
Κατά τον Αισχύλο στις Μυκήνες έμαθαν το πάρσιμο της Τροίας με το σύστημα των φρυκτωριών. Αλλά και ο Ηρόδοτος (Η, 98) αναφέρει ότι το ταχυδρομικό σύστημα των Περσών λεγόταν "αγγαρήιον", επειδή εξυπηρετιόταν από "αγγάρους", δηλαδή, έφιππους αγγελιοφόρους. Από εδώ και η ετυμολογία της λέξης "αγγαρεία" που σημαίνει την υποχρεωτική εργασία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, καταναγκαστική, κατά κάποιο τρόπο. Παράγεται από την αρχαία περσική λέξη "agar" = έφιππος αγγελιοφόρος (ταχυδρόμος - γραμματοκομιστής).

«Τοῦτο το δρόμημα τῶν ἵππων καλέουσι Πέρσαι ἀγγαρήιον».
Τάκης Νατσούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου