Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Οι άνθρωποι αποκτούν ψυχική γαλήνη με τις μετρημένες απολαύσεις

"Οι άνθρωποι αποκτούν ψυχική γαλήνη με τις μετρημένες απολαύσεις και με τη μ ε τ ρ η μ έ ν η ζωή. Ό,τι είναι ελλειμματικό ή υπερβολικό,συνήθως μεταπίπτει στο αντίθετό του και δημιουργεί στην ψυχή μεγάλες κινήσεις. Οι ψυχές, οι οποίες κινούνται ανάμεσα σε μεγάλα διαστήματα, δεν είναι σ τ α θ ε ρ έ ς ούτε γ α λ ή ν ι ε ς. Πρέπει, συνεπώς, να στρέφει κάποιος τον νου σε πράγματα που είναι μέσα στις δυνάμεις του και ν’ αρκείται σ’ αυτά που έχει.
Δεν πρέπει να υπολογίζει ιδιαίτερα ούτε να προσηλώνει το μυαλό του σε όσα ζ η λ ε ύ ο υ ν και θ α υ μ ά ζ ο υ ν οι περισσότεροι".
Δημόκριτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου