Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Τιμωρούνται να ζήσουν παρόμοια ζωή με αυτή που διάλεξαν

Αυτόν λοιπόν που λέμε ότι α δ ι κ ε ί και ανοσιουργεί, καλύτερα να μην τον αφήσουμε να μεγαλώσει με την πανουργία του, διότι οι άνθρωποι αυτοί χαίρονται με την κατηγορία και νομίζουν ότι ακούν πως δεν είναι ανόητοι ή αλλιώς ά χ θ η της γης, αλλά άνδρες που πρέπει να ζουν μέσα στην πόλη ασφαλισμένοι.
Πρέπει λοιπόν να τους πούμε την αλήθεια, όσο περισσότερο αγνοούν αυτό που είναι, τόσο περισσότερο είναι αυτό που δεν γνωρίζουν, διότι αγνοούν την τιμωρία της αδικίας, πράγμα που θα έπρεπε να γνωρίζουν πάνω από όλα.
Διότι η τιμωρία δεν είναι αυτό που νομίζουν, πληγές και θάνατοι, που κάποτε αποφεύγουν παρόλο που αδικούν, αλλά αυτό που είναι α δ ύ ν α τ ο ν να αποφύγουν.
Διότι υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα, - το θείο που ζει μέσα στην απόλυτη ευδαιμονία, και το "άθεο" που ζει μέσα στην αθλιότητα - αδυνατούν να αντιληφθούν - λόγω η λ ι θ ι ό τ η τ α ς και απόλυτης α-νοησίας - πως με τις άδικες πράξεις γίνονται όμοιοι με τους ά θ λ ι ο υ ς και ανόμοιοι με τους θ ε ο ύ ς.
Τιμωρούνται, λοιπόν, για να ζ ή σ ο υ ν παρόμοια ζωή με αυτή που διάλεξαν".
Ιάμβλιχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου