Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Η ερωτική μανία είναι η πιο καλή

ΣΩΚ: Γιατί είπαμε πως ο έ ρ ω ς είναι μια μ α ν ί α, δεν είναι έτσι; Και δυο είναι της μανίας τα είδη.Η μια έρχεται από ανθρώπινες αρρώστιες, μα η άλλη έρχεται όταν με τη βοήθεια των θεών αποτραβηχθούμε από τους συνηθισμένους θεσμούς. («Μανίας δε γε είδη δύο, την μεν υπό νοσημάτων ανθρωπίνων, την δε υπό θείας εξαλλαγής των ειωθότων νομίμων γιγνομένην».)
Και τη θεϊκή τη χωρίσαμε σε τέσσερα είδη κατά τέσσερις θεούς, τη μαντική έμπνευση την αποδώσαμε στον Α π ό λ λ ω ν α, την τελετουργική στο Δ ι ό ν υ σ ο, την ποιητική στις Μ ο ύ σ ε ς και την τέταρτη στην Α φ ρ ο δ ί τ η και τον Έ ρ ω τ α και είπαμε πως η ερωτική μανία είναι η πιο καλή.

Πλάτωνας Φαίδρος, 265a-b

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου