Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Ερμής: ο συνδετικός Λόγος με τον ουρανό του Διός και της ροής Ήρας

Ερμής, σημαντικότατη συμπαντική δύναμις, ισταμένη ανάμεσα στο Δία (δύναμις) και στα υπόλοιπα όντα, είναι ο Θεός ο οποίος συνδέει με τα μηνύματά του και τις αγγελίες του τον ουρανό με τους ανθρώπους, για αυτό εκ του είρω (συνδέω) είναι ο Ερμής ο μεταφέρων τις πληροφορίες που συνδέουν τους φωτισμένους ανθρώπους με τον ουρανό του Διός και της ροής Ήρας.
Είναι όμως αυτός ο οποίος αναγκαστικά θα πρέπει να συνοδεύει τις ψυχές στον Άδη (ψυχοπομπός) διότι οι πληροφορίες του επεκτείνονται σε όλες τις πτυχές ζωής, εκεί όπου παραλαμβάνει τις ψυχές υπάρχουν έρματα (σωροί πετρών) άρα ο Ερμής είναι η δύναμις επί της πέτρας όπου από το σώμα που αναλύεται στα εξ ών συνετέθη παραλαμβάνη τη ψυχή οδηγώντας την στη συνέχειά της, αγγέλλει στις συμπαντικές δυνάμεις τα νέα και το νόστο των ψυχών για αυτό και ψυχοπομπός. 
Εις την Οδύσσειαν είναι ο είρων (ο συνδέων) τη δύναμη του Διός με την Καλυψώ (τη θεά της στασιμότητας και της αντινοστικής ηρεμίας ) ώστε ο Ερμής διά των μηνυμάτων του κινεί τα πάντα, ο Ερμής ερμηνεύει τις δυνάμεις του όλου και τις καθιστά αποτελεσματικές διότι μετά την παρέμβασή του ο Οδυσσέας κινήθηκε προς το νόστο του. 
Άρα η Ερμηνεία εκ του Ερμού απαιτεί γνώση της διογενούς πηγής των πραγμάτων, μεταφορά πληροφοριών και κίνηση, μόνον με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε σωστά να ερμηνεύσουμε τη ζωή μας και τον κόσμο και τα όντα. 
Ώστε ο Ερμής είναι ο συνδετικός Λόγος του συμπαντικού δυναμικού προτύπου Διός, διά του μεταφραστού Ερμού μεταφέρονται τα ζωοποιά λόγια που λογοποιούν και ζωοποιούν το Πάν, για αυτό και οι στωϊκοί τον θεώρησαν σπερματικό Λόγο και οι χριστιανοί τον Ερμή είχαν στο νού τους όταν ωμιλούσαν για το Λόγο, τη λειτουργία αυτού του θεού (αυτής της συμπαντικής δυνάμεως). 
Ο Ερμής ερά (αγαπά) τη διάδοση της πληροφορίας, αφειδώς προσφέρει μηνύματα όπως ο έμπορος τα υπάρχοντά του, είναι ο θεός του εμπορίου, εν πόρω (δρόμο) θέτει όλες τις ζωοποιές πληροφορίες. 
Είναι φτερωτός διότι στο σύμπαν όλα εν στιγμή χωρίς εμπόδιο ύλης αλλά διά του αέρος όλα επικοινωνούν, ώστε Αήρ (Α+Η) Ερμής
Το -ρ- είναι το φώνημα της ροής, λέξις με ρ είναι λέξις ροής. 
Γι΄αυτό και ο Ερμής του Πραξιτέλους κρατεί το Διόνυσο βρέφος, διότι είρει (συνδέει) όλα τα επίπεδα ζωής διά των αγγελιών του (και το φανερό Απολλώνιο και το Διονυσιακό κνεφαίον και νυκτώδες). Ώστε ορθά μηνύματα δεν είναι όσα μας αρέσουν άλλά όσα μας συνδέουν με ανώτερες μορφές ζωής, ο Ερμής είναι πάντα επίκαιρος και δίπλα σε όσους θέλουν ορθά να ερμηνεύσουν το νόστο τους.

Βασίλης Μακρυπούλιας Δρ.Φιλοσοφίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου