Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

ΣΩΜΑ-ΣΗΜΑ: Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

«Το όνομα αυτό μου φαίνεται πολύπλοκο, και πε­ρισσότερο αν λιγάκι το παραλλάξει κανείς. Γιατί μερικοί λένε πως αυτό είναι τ ά φ ο ς (σ ή μ α) της ψυχής, η οποία βρί­σκεται θαμμένη στην π α ρ ο ύ σ α ζωή. 
Έξαλλου πάλι, επειδή η ψυχή με αυτό ε κ φ ρ ά ζ ε ι (σημαίνει) τις εκδηλώσεις της, και γι' αυτό ακόμα σωστά ονομάζεται σ ή μ α.
Όμως μου φαίνεται ότι οι Ορφικοί κυρίως έδωσαν αυτό το όνομα, με την ι δ έ α τάχα ότι η ψυχή εξαγνίζει τα σφάλματα, για τα οποία είναι τιμωρημένη, και ότι έχει αυτό το σώμα για περίβλημα για να σ ώ ζ ε τ α.ι, σαν είδος φυλακής.
Λοιπόν για την ψυχή, ωσότου πληρώσει την π ο ι ν ή της, αυτό είναι ο,τι και ονομάζουμε ακριβώς, δηλαδή το σ ώ μ α και δεν χρειά-­ζεται να τροποποιήσουμε ούτε ένα γράμμα του».

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΚΡΑΤΎΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου