Translate

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Λόγος είναι λόγος εσωτερικής ελευθερίας«Ἀνάγκης θυγατρὸς κόρης Λαχέσεως λόγος. Ψυχαὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιόδου θνητοῦ γένους θανατηφόρου. οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ’ ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσθε. πρῶτος δ’ ὁ λαχὼν πρῶτος αἱρείσθω βίον ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης. ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον, ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς ἕκαστος ἕξει. αἰτία ἑλομένου· θεὸς ἀναίτιος.   

Ο Λόγος της Λαχέσεως της κόρης της Ανάγκης. Οι εφήμερες ψυχές ξεκινούν άλλο κύκλο ζωής , δεν επιλέγει ο δαίμων αλλά οι θνητοί επιλέγουν το δαίμονα, ο πρώτος ο οποίος θα επιλέξει θα επιλέξει και τη ζωή της ανάγκης, η αρετή είναι ελεύθερη, κάποιος είτε τη σέβεται είτε όχι, η αιτία είναι του επιλέγοντος ανθρώπου ο θεός είναι αναίτιος.
ΠΛΆΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑ

Θεωρούμε 'παράξενον' και όχι συνάδον με το Ελληνικό πνεύμα αυτό το απόσπασμα της Πλατωνικής Πολιτείας.
Το οποίον αναφέρεται στη δήθεν διαδοχή των ζωών που ανήκουν στον άνθρωπο, με βάση τα έργα τους (Ο Αριδαίος καταδικάζεται ως παράδειγμα κακού ανθρώπου) και μας θυμίζει τη γνωστή χριστιανική εικόνα της τελικής κρίσεως όπου κάποιοι καίγονται και κάποιοι οδεύουν προς τον Παράδεισον.
Οι ενστάσεις μας εκκινούν από τη σύγκριση αυτού του χωρίου με το ελεύθερον Ηρακλείτειον Πύρ το οποίον είναι αειρρέον και αείζωον, οντολογικώς ροή ελευθερίας για κάθε μορφή, πέρα από έργα και ημέρες τα οποία οντολογικώς τίποτε δεν σημαίνουν, ο Άνθρωπος διά του Πυρός Βουλήσεως απολαμβάνει το συμπαντικό του ταξείδι, το Είναι δεν γνωρίζει καλό και κακό, ηθική και ανηθικότητα, κόλαση ή παράδεισο.
Ο Πλάτων περιορίζει το π υ ρ ως ελεύθερη ροή δυνάμεως περιορίζοντας την ανθρώπινη ζωή σε ζωή καλού και κακού, αρετής και μη, ώστε να επιλεγεί η επομένη ζωή πρίν την πορεία πρός τον ουρανό.
Συζητούμε λοιπόν για την εισαγωγή ενός άλλου ανατολίτικου πνεύματος εντός του αρχεγόνου Ελληνικού Λόγου;
Είναι ανήκουστον για τον Έλληνα να φοβείται τη διαδοχή των ζωών, τις οποίες έχει στο νού του ως ένα απολαυστκό ταξείδι ν ο ό ς και ε ί ν α ι.
Όπως ο Ορφέας διαβλέπει το σύμπαν ώς ένα αρμονικό ό λ ο ν διά της μουσικής ενότητας, όπως ο Διόνυσος ενοποιεί το αόρατον και σκοτεινό σύμπαν σε δυνάμεις βούλησης και πορείας καθαρά εσωτερικής, όπως ο Οδυσσέας κινείται πέρα από το καλό και το κακό με όπλο τη βούληση και το ν ό σ τ ο.
Ο Πλάτων εισάγει πνεύμα ανατολής, έννοιες όπως η ανάγκη, η τιμωρητική αρετή, αντιβαίνουν στην αγχιβασίην στη δυνατότητα του ανθρώπου να οδεύσει πρός το Ό λ ο ν το οποίο Παρμενιδείως ήδη έχει μέσα του, ενώνοντας το είναι με το ν ο ε ί ν.
Ο Εμπεδοκλής μέσα από τα ριζώματα και ο Αναξίμαδρος μέσα από το άπειρο συζήτησαν για την οντολογική εσωτερική συνέχεια του ανθρώπου μέσα από την τελεία γ ν ώ σ η των στοιχείων του και μέσα από την αποτύπωσή του ώς εικόνα του α π ε ί ρ ο υ.
Ο υποβιβασμός του ανθρώπου σε δ ο ύ λ ο της ανάγκης, σε υποχείριο κάποιου δαίμονος, η υποδούλωση του ανθρώπου σε κύκλο ζωής, απάδουν του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Λ ό γ ο υ ο οποίος είναι λόγος ο ν τ ο λ ο γ ί α ς, εσωτερικής ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς και συνεχούς πορείας προς το Ε π έ κ ε ι ν α.
Κυρίως ο διαχωρισμός του ανθρώπου από το Όν ως πορεία κοινή και ασυμβίβαστη και ο διαμελισμός του Ό λ ο υ σε καλό και κακό (το πύρ η αρχέγονος βούληση είναι πέρα από αυτά) είναι παράδοξη για την Ελληνική φιλοσοφία.
Μας προξενεί εντύπωση η αναφορά του Ξενοφώντος ότι η ημέρα που έπεσε η Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ήταν ημέρα ελευθερίας για τους υπολοίπους Έλληνες.
Μήπως τελικά οι Σπαρτιάτες κράτησαν ανόθευτο το Ελληνικό Δωρικό πνεύμα ενάντια σε ανατολικές δοξασίες που τελικά μέσα από το στωϊκό χριστιανισμό το διέλυσαν;
Διότι μέσα στην Ο δ ύ σ σ ε ι α μαθαίνουμε ότι το ανθρώπινο μυαλό τα νικά όλα, όμως ο Πλάτων εδώ υποβιβάζει το μυαλό αυτό σε ανάγκη και σε λοιπά βάσανα.
Ως γνωστόν ο Πλάτων ομού και ο Θουκυδίδης απορρίπτουν κατά κάποιον τρόπο τον Όμηρο. Τον Όμηρο ή τον Έλληνα που κινείται πέρα από την ανάγκη και κάθε σ υ μ π α ν τ ι κ ή σκλαβιά;

Βασίλειος Μακρυπούλιας δρ.Φιλοσοφίας

Να μην δίνεις με ευκολία στον καθένα το δεξί σου χέρι

Οι Πυθαγόρειες προτροπές-σύμβολα ή ακούσματα, επινοήθηκαν για να μην είναι αναγνωρίσιμα και ευνόητα από τον κάθε τυχόντα.

Όποιος θέλει να κατακτήσει την ευδαιμονία πρέπει να φιλοσοφεί

Αυτά λοιπόν που πρέπει να προτιμούνται είναι τα α ν ώ τ ε ρ α. Άρα η ψ υ χ ή, ύστερα από τους θεούς, πρέπει να τιμάται πριν από κάθε άλλο πράγμα.

Να μην χαράσσεις ποτέ πάνω σε δαχτυλίδι την εικόνα του θεού

Οι Πυθαγόρειες προτροπές-σύμβολα ή ακούσματα, επινοήθηκαν για να μην είναι αναγνωρίσιμα και ευνόητα από τον κάθε τυχόντα.

Φιλοσοφία, ο οδηγός της λύτρωσης της ψυχής

Και πιστεύω ότι, κατά την διάρκεια της ζωής μας, μπορούμε να προσεγγίσουμε τη γνώση, εάν αποφεύγουμε να μιλούμε και να επικοινωνούμε με το σ ώ μ α -εκτός αν υπάρχει πραγματική ανάγκη- και να προστατεύουμε τον εαυτό μας από την φύση του, διατηρώντας το κ α θ α ρ ό, μέχρις ότου ο ίδιος ο θεός μας απελευθερώσει από τα δεσμά του.

Η Οδύσσεια σχεδιάσθηκε μέσα στον Ωκεανό, στην πρώτη δύναμη του Ησιόδου.


"Mα να που η Aθηνά, του Δία η κόρη, έρχεται τώρα μ’ άλλες σκέψεις:
δένει τον δρόμο στους ενάντιους ανέμους, τους προστάζει ανάπαυλα [...].
Σήκωσε μόνο τον γοργό βοριά, σπάζει τα κύματα μπροστά του,
για να μπορεί, ξεφεύγοντας τον χάρο και τη μαύρη μοίρα,
να σμίξει ο θείος Oδυσσεύς μ’ εκείνους που έχουν
χαρά τους το κουπί, τους Φαίακες"

(ε 421-427).
  Ό Όμηρος παραδίδει όλον τον τρόπο πορείας του ανθρώπου πρός την εξέλιξη, ενδελέχεια, τελείωση, επίτευξη σκοπών και στόχων. Ο Οδυσσέας δεν γνωρίζει το σχέδιο του Διός, δεν του το είπε η Καλυψώ, παλεύει στα κύματα φοβούμενος για τη ζωή του.

Δολοφόνησες τον Σωκράτη και γι’ αυτό είσαι ακόμα κολλημένος στη λάσπη.


{...}Σε ξέρω καλά, ανθρωπάκο!… Δολοφόνησες τον Σωκράτη και γι’ αυτό είσαι ακόμα κολλημένος στη λάσπη. Μάλιστα!

Ο μόνος τρόπος να λυθεί η ψυχή από το σώμα


"Ωστόσο στην ομήγυρη των θεών δεν επιτρέπεται να μετάσχει όποιος δεν άσκησε τη φ ι λ ο σ ο φ ί α και ανεχώρησε χωρίς να είναι απολύτως καθαρός, εκτός από τον φίλο της γνώσης. Για αυτούς τους λόγους, Σιμμία και Κέβη, φίλοι μου, οι α λ η θ ι ν ο ί φιλόσοφοι μένουν μ α κ ρ ι ά από όλες τις επιθυμίες του σώματος, δείχνουν εγκαρτέρηση και δεν παραδίδονται σε αυτές.

Να βαδίζεις από τα μονοπάτια αποφεύγοντας τους πολυσύχναστους δρόμους

Οι Πυθαγόρειες προτροπές-σύμβολα ή ακούσματα, επινοήθηκαν για να μην είναι αναγνωρίσιμα και ευνόητα από τον κάθε τυχόντα.

Μεγάλοι σωτήρες σκορπίστε την ομίχλη

«Εισακούστε με θεοί, που έχετε τα πηδάλια τις ιερής σοφίας, και ανάβοντας αναγώγιο πυρ στις ψυχές των μερόπων τις έλκεται προς τους αθανάτους, αφήνοντας την σκοτεινή κρυψώνα,
αφού καθαρθούν μέσω των άρρητων τελετών των ύμνων.

Ευτυχισμένος είναι αυτός που δεν υποδουλώνει τον εαυτόν του στους αγνώμονες που τον κτυπούν


Ευτυχισμένος είναι αυτός, που δεν προσέχει τις ανόητες γνώμες των ανθρώπων, αλλά σκέπτεται σωστά και με σωστή γνώμη μελετά την θεϊκή αρετή·

Όσοι επιδιώκουν τους κόπους υπερέχουν

Όσοι προσφέρονται στο να προσπαθούν διαρκώς για κάτι και να διδάσκονται, προσφέρουν στους εαυτούς τους δύσκολες μελέτες και μαθήσεις, αλλά στις πόλεις τους τη σωτηρία.

Ή δεν έχουν καμία δύναμη οι θεοί ή το αντίθετο

"Ή δεν έχουν καμία δύναμη οι θεοί ή το αντίθετο. Αν δεν έχουν την δύναμη, τι τις θέλεις τις προσευχές; Αν πάλι έχουν την δύναμη, γιατί δεν προσεύχεσαι να σου δώσουν το χάρισμα να μην φοβάσαι, να μην επιθυμείς τίποτα από όλα αυτά και να μην θλίβεσαι, αντί να παρακαλάς να μην σου τύχει κάτι από αυτά ή να σου τύχει.

Κόκορα μπορείς να ανατρέφεις, αλλά ποτέ μην θυσιάσεις διότι είναι το ιερό πουλί της σελήνης και του ήλιου

Οι Πυθαγόρειες προτροπές-σύμβολα ή ακούσματα, επινοήθηκαν για να μην είναι αναγνωρίσιμα και ευνόητα από τον κάθε τυχόντα.

Ο συμπαντικός άνθρωπος Οδυσσεύς

«Ω σεβαστή θεά, παρακαλώ σε μην πικραίνεσαι μαζί μου·
το είδα και καλά το ξέρω, η Πηνελόπη
αντίκρυ σου, όσο κι αν δεν της λείπει η φρόνηση,
σου υπολείπεται και στη μορφή και στο παράστημα.
Είναι θνητή, κι εσύ 'σαι αθάνατη, στον χρόνο αγέραστη.
Κι όμως εν γνώσει μου το θέλω και το επιθυμώ, απ’ το πρωί ως το βράδυ,
σπίτι μου να γυρίσω, να δω κι εγώ τη μέρα της επιστροφής".

Μην τρως καρδιά

Οι Πυθαγόρειες προτροπές-σύμβολα ή ακούσματα, επινοήθηκαν για να μην είναι αναγνωρίσιμα και ευνόητα από τον κάθε τυχόντα.

Ο φόβος και η ελπίδα έχουν την ίδια αλυσίδα

"Αν και φαίνεται πως διαφέρουν, ο φ ό β ο ς και η ε λ π ί δ α είναι ενωμένα.

Μην ουρείς στραμμένος στον ήλιο

Οι Πυθαγόρειες προτροπές-σύμβολα ή ακούσματα, επινοήθηκαν για να μην είναι αναγνωρίσιμα και ευνόητα από τον κάθε τυχόντα.

Θα ευχαριστηθείς ψυχή μου με τα όσα έχεις τώρα;

Θα γίνεις άραγε ποτέ ψυχή μου, αγαθή, απλή, ενιαία και γυμνή, πιο ορατή από το σώμα που σε περιβάλει;
Άραγε θα γευτείς ποτέ την διάθεση να αγαπήσεις και να νιώσεις σ τ ο ρ γ ή;

Όταν εισέρχεσαι σε ιερό, να προσκυνάς, χωρίς να μιλάς ή να ασχολείσαι ταυτοχρόνως με οτιδήποτε βιοποριστικό

Οι Πυθαγόρειες προτροπές-σύμβολα ή ακούσματα, επινοήθηκαν για να μην είναι αναγνωρίσιμα και ευνόητα από τον κάθε τυχόντα.

Θυία: η πρώτη ιέρεια του Διόνυσου στους Δελφούς

«Οι δε Καστάλιόντε άνδρα αυτόχθονα και θυγατέρα εθέλουσιν αυτώ γενέσθαι Θυίαν, και ιεράσθαί τε την Θυίαν Διονύσω πρώτον και όργια αγαγείν τό θεώ από ταύτης δε και ύστερον όσαι τό Διονύσω μαίνονται Θυιάδας καλείσθαι φασιν υπό ανθρώπων Απόλλωνος δ' ουν παίδα και Θυίας νομίζουσιν είναι Δελφόν».
(Παυσανίας)

Σαν να έχεις μετακομίσει στα νησιά των μακάρων

"Αν έδωσες του εαυτού σου τα επίθετα καλός, σεμνός, ειλικρινής, μυαλωμένος, ευμενής, υψηλόφρων, πρόσεξε μην χρειαστεί π ο τ έ να τα αλλάξεις, και αν τύχει και τα χάσεις, σπεύσε να τα ξανακερδίσεις.

Ας ζήσουμε άδειοι από το φθαρτό και γεμάτοι από το αθάνατο

Ο άνθρωπος μεγαλώνοντας θα έπρεπε να λιγοστεύει και όχι να αυξάνει.

Μεγαλόψυχος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει μεγάλη ιδέα για την ζωή

"Στην μεγαλοψυχία συνιστάται η ικανότητα του ανθρώπου να συμπεριφέρεται με καλό τρόπο και στην ευτυχία και στην ατυχία,

Για άλλα πράγματα έχουμε γεννηθεί


"Σκέψου ότι η κ α λ ο σ ύ ν η είναι ανίκητη, αν είναι γνήσια και όχι βεβιασμένο χαμόγελο ή υποκρισία.

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Ενυώ: Η πορθήτρα θεά του πολέμου


Γύρω από τον θεό Άρη βρίσκεται ορισμένος αριθμός δευτερευόντων θεοτήτων, οι οποίοι προσωποποιούν, όπως αυτός, τον πόλεμο. Θεωρούνται απαραίτητοι και τον συνοδεύουν στα πεδία των μαχών.

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Αλαλά: Η πολεμική κραυγή της νίκης

Κλῦθ᾽ Ἀλαλά, Πολέμου θύγατερ, ἐγχέων προοίμιον, 
ᾇ θύεται ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος τὸν ἱρόθυτον θάνατον.
(Απόσπασμα από τους Διθυράμβους του Πινδάρου No.78)
Στην ελληνική μυθολογία και σύμφωνα με τον Πίνδαρο, η Α λ α λ ά είναι κόρη του Πολέμου και προσωποποίηση της δυνατής πολεμικής κραυγής-ιαχής που σήμαινε και σημάδευε είτε τον θρίαμβο για τη νίκη, είτε την παρόρμηση για επίθεση.

Θα ήμασταν αθάνατοι εάν όταν κοιμόμασταν ήμασταν ξύπνιοι

Εάν ξέραμε ποιάν οδό βαδίζουμε κάθε φορά που οδεύουμε προς το ενύπνιον (ύπνο), εάν ξέραμε σε τι πόλεμο αναμιγνυόμεθα και τι οντότητες συναντούμε κάθε φορά που καθεύδουμε (κοιμόμαστε), τι υποθέσεις και εντολές διεκπεραιώνουμε, θα αποφεύγαμε τον ύπνο όπως και το θάνατο, αν και είναι το ίδιο πράγμα.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Η πολεμόχαρη Σπάρτη γέννησε τον Χίλωνα που ήταν ο μεγαλύτερος σοφός


Λεν ότι αυτός ρώτησε και τον Αίσωπο τι κάνει ο Δίας· εκείνος του απάντησε: “ταπεινώνει τα ψηλά και υψώνει τα ταπεινά”. Όταν τον ρώτησαν σε τι διαφέρουν όσοι έχουν εκπαιδευτεί από τους απαίδευτους, είπε: “στις καλές ελπίδες”. Όταν τον ρώτησαν τι είναι δύσκολο, είπε:“να κρατάει μυστικά τα απόρρητα, να διαθέτει καλά τον ελεύθερο χρόνο του και να μπορεί να σιωπά, όταν τον αδικούν”.

Η οργή όπως και η λύπη είναι ένδειξη αδυναμίας


Και να προσέχεις: όχι μόνο να μην οργίζεσαι με τους άλλους μα και να μη τους κολακεύεις γιατί και οι δύο στάσεις είναι αντικοινωνικές και επιβλαβείς.