Translate

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

Ο Έλλην αρχιτεκτόνησε τους Θεούς του προκειμένου να τακτοποιήσει τις κοσμικές δυνάμεις


Περί της Ελληνικής αρμονίας.

Η Ελληνική έλλογος υπέρβασις είναι το αντίστοιχο της χριστιανικής συναισθηματικής αμαρτίας. Βέβαια κολοσσιαίο χάσμα οντικής δυνάμεως χωρίζουν αυτά τα δύο μεγέθη. Ο Ήλιος αντιστοιχεί στον λαμπτήρα χωρίς όμως καμία σύγκριση να μπορεί μεταξύ τους να γίνει. 
Ποια όμως είναι η πρωτίστη και κυρία διαφορά ανάμεσα στην Ελληνική δυνητική υπέρβαση και στη χριστιανική δυνητική αμαρτία. Πολύ απλά ότι ο Έλλην εάν υπερέβαινε την οντική σειρά που υπηρετούσε θα γινόταν ο 13ος θεός ενώ η χριστιανική αμαρτία έθεσε στον άνθρωπο τον Λεβιάθαν της απωλείας. Σε αυτό το σημείο συνίσταται και η οντολογικότης της Ελληνικής αρμονίας
Ο Έλλην αρχιτεκτόνησε τους Θεούς του προκειμένου να τακτοποιήσει τις κοσμικές δυνάμεις που τον ενδιέφεραν αλλά ουδέποτε έριξε πέπλο φόβου ανάμεσα σε αυτόν και σε Αυτούς. Αντίθετα συμφώνως τω όντι υπήρξε μία μυστική συμφωνία αρμονίας η οποία και τηρήθηκε. 
Ο Έλλην Ήρως θα παλεύει εν τη Γαία δεν θα αφήσει το εδώ πεδίον προκειμένου να γίνει ο 13ος θεός. Θα μπορούσε ο Οδυσσέας και οι λοιποί Ήρωες να εύρουν τον δρόμο προς τον Όλυμπο, ο Ηρακλής δεν έγινε ο 13ος θεός, παρακαταθήκη έγινε για τους θνητούς. Η οντολογική πιστότης των Ηρώων Ελλήνων αντιστοιχεί στην αξιακή πιστότητα του Λεωνίδα. 
Δεν αφήνω το πεδίο εφ΄ω ετάχθην. Υπηρετώ τη συμπαντική σειρά που έθεσαν οι Πατέρες μου. Μπορώ και δύναμαι τα πάντα αλλά επιλέγω αυτά εγώ τα άλλα οι Θεοί. Με αυτόν τον τρόπο παράλληλα αναπτύσσεται η Γαία και ο Ουρανός. 
Οι Ήρωες υπηρέτησαν το Γίγνεσθαι (Γη) διότι η μη ροή (ού ρέω) του ουρανού θα ήταν δειλία για αυτούς, για αυτό ο Τρωϊκός πόλεμος σε όλα τα επίπεδα ανέδειξε τους ήρωες πιστούς άχρι τέλους σε όλες τις αποστολές τους, οντικές και γήινες. 
Γι' αυτό ο Ηράκλειτος ομίλησε για τον Αρχιτέκτονα πόλεμο τον κατασκευαστή θεών και ανθρώπων. 
Οι Ήρωες θα μπορούσαν να υπάγουν στον Όλυμπο όμως δεν άφησαν όλα όσα έπρεπε να κάνουν στη Γη, ούτως ή άλλως λίγο πριν τους δικαιώσει ο πόλεμος ο οποίος στο τέλος ως ειρήνη ενώνει τα πάντα. 
Αυτή η αρμονία εξεφράσθη στην Ελληνική τέχνη, ο δισκοβόλος θα μπορούσε να είναι θεός όμως επιλέγει τη δοκιμασία του κυκλικού δίσκου. 
Θεωρούμε ότι τοιούτος πρέπει να μελετηθεί και το περίφημον Ηρακλείτειον χωρίον ότι ο Ήλιος δεν θα υπερβεί τα όριά του. Όπως θα πρέπει να επανεκτιμηθεί και το κεφάλαιο των Ερινυών. Υπήρξε κρυφή οντική συμφωνία οι Ήρωες να δέχονται τα μέτρα του Ηλίου και να σέβονται την καταδίωξη των Ερινύων, τους κανόνες του παιχνιδιού εάν υπερέβαλαν εαυτόν. Θα μπορούσε όμως ο Ορέστης να μην υπολογίσει τίποτε. 
Η αρμονία των Ελλήνων έγκειται λοιπόν στην πλέον μυστική οντική συμφωνία ανάμεσα σε όλα τα συμπαντικά μέρη όπου έφθασε ο Ελληνικός Νους. 
Πριν μία ξένη λέξη, η αμαρτία, τα σφετερισθεί όλα, κλείσει τις οντικές πύλες, και διασπείρει το ψεύδος ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, και όταν μπορεί αυτό είναι αμαρτία. 
Η τακτοποίηση του δύναμαι και το μπορώ εκ μέρους των Ελλήνων συνιστά τον ορισμό της οντικής αρμονίας, διότι όλες οι έννοιες των Πατέρων μας πρώτα γεννήθηκαν στο Όν, στα σπλάχνα του Είναι, και έπειτα έγιναν ποίηση φιλοσοφία και αγάλματα και Παρθενώνας. 
Μεταφορά του Είναι διά και εν τη γη.

Βασίλης Μακρυπούλιας Δρ. Φιλοσοφίας,Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου