Translate

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Αλτάνη:" Φρόνησις, η πρώτη αρχή /ιδιότης της εσωτερικής αναζήτησις"


 "Σύντροφος ηρωικός της Ψυχής, η Φ ρ ό ν η σ ι ς ακολουθεί τα ίχνη καθώς αυτή προηγείται κατά τας ενδόν περιπλάνησις ,είτε η Ψυχή κατευθύνεται στα Τάρταρα ,είτε στον Όλυμπο.
Φ ρ ό ν η σ ι ς καλείται η φορά ,η σύμφωνος με την Ροήν και είναι όνησις/ωφέλεια της
Ν ο ή σ ε ω ς, περιληπτικώς ο Σωκράτης...
 Φ ρ ό ν η σ ι ς είναι η Ροή την οποία οικειοθελώς και ενσυνειδήτως ακολουθεί ο θνητός εις στον βίον του έχων εντρυφήσει από τα Αρχαία Κείμενα και γνωρίσει ποιες είναι οι προυποθέσεις οι οποίες του εξασφαλίζουν την Φ ο ρ ά προς την Ν ό η σ ι ν η οποία θα του είναι ωφέλιμος.
   Φ ρ ό ν η σ ι ς είναι το διαβατήριο προς τα κάτω χθόνια και υποχθόνια βασίλεια.
Άνευ αυτής δεν είναι εφικτή η κάθοδος της Ψυχής εις τον Άδην.
Αφού γίνει αποδεκτή και περάσει από το Τρυφώνιον Άντρον, αργότερον ίσως ανέλθει εις το αμέσως ανώτερον ηρωικόν στάδιον των Άθλων.
Η απευθείας άνοδος εις το απόλυτον του Θείου είναι Ο υ τ ο π ία =ο ου -τόπος, για τον φαντασιόπληκτον θνητόν.
Εντούτοις άνευ  ορισμού και γνώσεως  είναι αδύνατον ο Έλλην να πραγματοποιήσει έστω και ένα βήμα προς την ψυχικήν του ανέλιξην.
Η ουσία της φ ρ ο ν ή σ ε ως  είναι το "πρώτον κυνούν"το βυθίζον εις την Διάνοιαν εις τα Βασιλεία του Άδου δια την αναγνώριση των ατελών και των ελλατωμάτων τους.
  Η πρώτη αρχή /ιδιότης επί της οποίας θα στηριχθή η εσωτερικής αναζήτησις,
 είναι η Φ Ρ Ο Ν Η Σ Ι Σ.
Μητήρ της Αθηνάς (Σοφίας) είναι η Μήτις (Φρόνησις) και Πατήρ ο Ζεύς (Νους)
Φ ρ ό ν η σ ι ς / Ν ό η σ ι ς / Σ ο φ ί α ειναι η κλιμακωτή άνοδος των αξιών, οι οποίες καθοδηγούν τον Έλληνα εις την Πορεία του βίου.
Η Αθηνά κυοφορείται εντός της κοιλίας της μητρός της, την οποίαν κατέπιεν ο Ζεύς,προκειμένου ο Νους του Διός να αφομοιώσει την σημασίαν της Φ ρ ο ν ή σ ε ω ς/Μήτιδος , ιδιότητα την οποίαν κατέχει η πρώτη του σύζυγος.
Η Φ ρ ό ν η σ ι ς θα διαμορφώσει την Ν ό η σ  ι ν  δηλαδή τον Ορθόν λογισμόν του Νού, τον οποίον διαθέτει ο Ζεύς εντός της κεφαλής του.
Διπλή κύησις απαιτείται δια να γεννηθεί η Αθηνά(Σοφία)
Η μεν πρώτη πραγματοποιείται εντός της φ ρ ο ν ή σ ε ω ς / κοιλίας της Μήτιδος ,μητρός της,
η δε δευτέρα εντός της Νοήσεως/κεφαλής του Διός/Νου ,πατρός της.
Συνεπώς η πρώτη φροντίς του Νου είναι η φ ρ ό ν η σ ι ς ,τουτέστιν η  πρακτική, καθημερινή,
συνετή ενασχόλησις περί των αμέσων αναγκών του βίου, τας οποίας πρέπει να επιληφθεί ο νους του κάθε θνητού ,δια να πραγματοποιήσει τον σκοπόν της ενσαρκώσεως του.
Δια τον λόγον αυτόν η Μήτις είναι η πρώτη σύζυγος του Διός.
 Φ ρ ό ν η σ ι ς / Μήτις, είναι η προ πάσης ενεργείας επίγνωσις της αισθητής πραγματικότητος.
Είναι η πρώτη κυοφορία των σκέψεων εις την κοιλίαν του όντος δια την επιβίωσην του.
Νόησις/Ζεύς, είναι η επεξεργασία των σκέψεων ,οι οποίες προέκυψαν εκ της εμπειρίας του καθημερινού βίου.
Σοφία / Αθηνά, είναι η πάνοπλος γέννησις της Ν ο ή σ ε ω ς του ή θ ο υ ς, δια την επίτευξην της ευδαιμονίας κατά τον Πλάτων."

ΑΛΤΑΝΗ-ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

                                        

1 σχόλιο: