Translate

Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΘΕΟΙ ΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Ο Πλάτωνας («Νόμοι» και «Μίνως»), ο Αριστοτέλης («Πολιτικά» Β, 1271, 10), ο Πλούταρχος («Σόλων» και «Λυκούργος»), ο Διογένης Λαέρτιος («Επιμενίδης»), ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 205). κ.α., αναφέρουν ότι ο πρώτος αξιόλογος πολιτισμός που δημιουργήθηκε επί γης ήταν αυτός που δημιούργησε στην Κρήτη ο Μίνωας, άρα αυτός που σήμερα ονομάζουμε «Μινωικό».

Στη συνέχεια την Κρητική Πολιτεία, τους θεσμούς που δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό του
Ραδάμανθυ και εκπολίτισε τους Κρητικούς, αντέγραψαν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, καθώς και οι Ρωμαίοι.
Πρώτοι που αντέγραψαν το Μινωικό πολιτισμό ήταν οι Σπαρτιάτες με το νομοθέτη τους Λυκούργο και τη βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη Θάλητα , μετά οι Αθηναίοι με το νομοθέτη Σόλωνα και τη βοήθεια του Κρητικού σοφού και χρησμολόγου Επιμενίδη και τέλος και οι Ρωμαίοι με το Νόμα και έτσι ευημέρησαν – εκπολιτίστηκαν και αυτοί.
Αυτός είναι, λένε, και ο λόγος για τον οποίον Έλληνες και οι Ρωμαίοι υμνούν το Μίνωα και το Ραδάμανθυ και συνάμα τους ανακήρυξαν ημίθεους, γιους του Θεού Δία και κριτές στον Άδη λόγω της μεγάλης δικαιοσύνης τους εν ζωή.
Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι οι Κρήτες ισχυρίζονται με επιχειρήματα ότι οι θεοί, καθώς και οι θυσίες, οι τιμές και οι τελετές των μυστηρίων είναι έργο δικό τους και από την Κρήτη μετά διαδόθηκαν στον υπόλοιπο κόσμο: (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 64 – 77 μτφ «Εκδόσεις Κάκτος»)

"Για τους θεούς, λοιπόν, που ισχυρίζονται πως γεννήθηκαν στον τόπο τους, αυτοί είναι οι μύθοι που διηγούνται οι Κρήτες.
Δηλώνουν, επίσης, ότι οι θυσίες, οι τιμές και οι τελετές των μυστηρίων από την Κρήτη παραδόθηκαν στους άλλους ανθρώπους και ως αδιάσειστο, όπως νομίζουν, τεκμήριο αναφέρουν το εξής.
Η τελετή που ακολουθείται από τους Αθηναίους στην Ε λ ε υ σ ί ν α, που είναι σχεδόν η πιο φημισμένη απ' όλες, εκείνη που γίνεται στη Σ α μ ο θ ρ ά κ η κι εκείνη που γίνεται στη Θ ρ ά κ η από τους Κίκονες, απ' όπου είναι ο Ορφέας που τη δίδαξε, όλες παραδίδονται ως μυστήριο, ενώ στην Κνωσό της Κρήτης είναι έ θ ι μ ο από την αρχαία εποχή τούτες οι τ ε λ ε τ έ ς να παραδίδονται 
φ α ν ε ρ ά σε όλους και εκείνα που στους άλλους παραδίδονται ως α π ό ρ ρ η τ α ετούτοι δεν τα κρύβουν από κανέναν που επιθυμεί να τα γνωρίσει.
Γιατί οι περισσότεροι θ ε ο ί, λένε, κίνησαν από την Κρήτη να επισκεφτούν πολλά μέρη της οικουμένης, για να ε υ ε ρ γ ε τ ή σ ο υ ν τα γένη των ανθρώπων και να μεταδώσουν σε όλους τα 
ο φ έ λ η από τις ανακαλύψεις τους.
Η Δ ή μ η τ ρ α, για παράδειγμα, πέρασε στην Αττική, από εκεί τράβηξε για τη Σικελία και μετά στην Αίγυπτο και σ'εκείνους τους τόπους κυρίως, επειδή παρέδωσε τον καρπό του σταριού και δίδαξε τη σπορά του δέχτηκε μεγάλες τιμές από τους ευεργετημένους.
Το ίδιο και η Α φ ρ ο δ ί τ η στη Σικελία περνούσε τον καιρό της στον 'Ερυκα, από τα νησιά στα Κύθηρα και στην Πάφο της Κύπρου και στην Ασία στην περιοχή της Συρίας· επειδή φανερώθηκε η θεά και έμενε περισσότερο στη χώρα τους, οι ντόπιοι την ιδιοποιήθηκαν αποκαλώντας την Αφροδίτη Ερυκίνη, Κυθέρεια και Παφία, καθώς επίσης και Συρία.
Με τον ίδιο τρόπο ο Α π ό λ λ ω ν α ς φανερώθηκε περισσότερο καιρό στη Δήλο, στη Λυκία και στους Δελφούς και η Ά ρ τ εμ η στην 'Εφεσο και στον Πόντο, αλλά και στην Περσία και στην Κρήτη έτσι από τους τόπους ή τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος.
Ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, Κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, παρ' όλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη.
Ετούτη, μάλιστα, η θεά δέχεται ιδιαίτερες τιμές από τους Π έ ρ σ ε ς και οι βάρβαροι έχουν μυστήρια που τελούνται από άλλους λαούς μέχρι την εποχή μας προς τιμήν της Π ε ρ σ ί α ς  
Ά ρ τ ε μ η ς.
Παρόμοιους μύθους διηγούνται και για τους υπόλοιπους θεούς, που αν γράφαμε γι' αυτούς, η αφήγηση θα τράβαγε σε μάκρος και οι αναγνώστες δεν θα τα συγκρατούσαν".


Απόσπασμα από το βιβλίο του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ- Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου