Translate

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Φιλοσοφία είναι ό,τι κάνουμε, πριν αρχίσουν οι… 13 ερωτήσεις

Ερώτησις ιγ´: Τι σημαίνει η ελληνική μας ιδιαιτερότητα; Μόνες και μόνοι ή μόνον όλες και όλοι μαζί, οι Ελληνίδες και οι ΄Ελληνες, ως ένας λαός ηγετών, θα βρούμε λύσεις; Μόνον όταν όλες και όλοι ενεργήσουμε μαζί, συλλογικά, μόνον τότε θα βρούμε κοινές λύσεις, στα κοινά, πολιτικά μας προβλήματα. Σωστά;..


Α´) Η ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΑΡΕΤΗ 
Αριστοτέλης: επίθετο «παρρησιακός» από το ρήμα «παρρησιάζομαι» (Ρητορική, 2.5.11). Ετυμολογία (από το «έτυμος» ή αληθής + λόγος): απο τα ουσιαστικά «παν» + «ρήμα» ή «ρήσις». Σημαίνει να εκφράζεται ένας άνθρωπος, κυρίως δια του λόγου, χωρίς αναστολές και φόβο, με ειλικρίνεια, ευθύτητα και θάρρος! 

Ερώτησις α´: Τι συμβαίνει όταν μεταλλάσσουμε την παρρησία σε αθυροστομία, π.χ., ως μία απρόσεκτο και αναιδή έκφρασι γνώμης; Μήπως τότε υποχωρούμε πολιτικά; Μήπως διότι, αντί γιά άμεσες και σαφείς λέξεις, που λαλούσιν ακριβώς εκείνο που πρέπει να πουν, μεσολαβούν η διάνθισις, η εκφραστική μας κάλυψις και ο ρητορικός ελιγμός; 

Ερώτησις β´: Μήπως η παρρησία εκδηλώνει την σχέσι μας με:

α´) Την Αλήθεια και την της Αρετής μας συγκρότησιν;

β´) Την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ (ευθύνειν και ελέγχειν): ανάληψις και όχι εκχώρησις αυτών;

γ´) Την Αισθητική, την Αλήθεια, την Αρετή και την Αφθονία, τους 4 δηλαδή κωδικοποιημένους, αξιακούς μας πυλώνες, που υποβαστάζουν την ομηρική μας προτροπή: ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑι, αυτό το απόλυτον μετα-ιδανικόν της απεριορίστου παν·δεξιότητος ή παν·επαρκείας του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού; 

Ερώτησις γ´: Αφθονία λοιπόν, από το στερητικόν ‘α’ και την λέξι «φθόνος». Μα τι δημιουργεί φθόνον; Μήπως η έλλειψις της δικαίας, αριθμητικής ισο·δια·νομής των πολιτικών πρωτίστως και των υλικών αγαθών, μεταξύ των ανθρώπων, λόγω της αδίκου και μη δικαίας, καθεστωτικής επιβολής της αναλογικής ή γεωμετρικής κατα·νομής των πολιτικών και υλικών αγαθών, δηλαδή αναλόγως ή γεωμετρικώς, ως προς την ευγενή δήθεν καταγωγήν των μεγαλο-γεωκτημόνων αριστοκρατών ή κοτζαμπάσηδων; 

Ερώτησις δ´: Ποία η σχέσις μεταξύ της Αφθονίας και του ΄Ελληνα Αρτέμη Σώρρα (ΕΙ·ΕΝD), έναντι της λιτότητος του καθεστώτος; 

Β´) ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΙΣ 
Ερώτησις ε´: Ποίες είναι τεχνικές που αμβλύνουν την επιθυμία και την ικανότητα των ανθρώπων να αναγνωρίζουμε τα τερατώδη ψέμματα της καθημερινής προπαγάνδας του καθεστώτος, μέσω των ΜΜΕ; 

Ερώτησις στ´: Και τι γίνεται όταν ένας έστω άνθρωπος, ένας θεσμός, μία κοινωνία ή και το ίδιο ακόμη το καθεστώς αρχίζει να θεωρεί τα τερατώδη του ψέμματα ως την Αλήθειαν; 

Γ´) ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ 
Ερώτησις ζ´: Με ποιό απλό τρόπο, πώς δηλαδή, ο μέσος άνθρωπος μπορεί να επανακτήσει την επιθυμία και την ικανότητα χρήσεως αυτής της τεχνολογίας που ονομάζουμε «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΙ»;

Ερώτησις η´: Δεν είναι πίσω από την ελληνική αυτή τεχνολογία της κριτικής σκέψεως, εκείνη η άλλη ελληνική τεχνολογία της ελληνικής παιδείας, που λέγεται «τριακτύς» ή «trivium»; Με την γραμματικήν της (input), την λογικήν της (process), η οποία οδηγεί εις την των αποτελεσμάτων ή συμπερασμάτων ρητορικήν (output); 

Δ´) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Ερώτησις θ´: ΄Εχουμε προτάσεις; ΄Εχουμε προτάσεις γιά την αντιμετώπισι όλων αυτών των κοινών μας προβλημάτων; ΄Εχουμε προτάσεις επί του πολιτικού μας ευθύνειν και ελέγχειν, που ομού ορίζουν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ μας, σε προσωπικό + κοινωνικό + πολιτικό επίπεδο; 

Ερώτησις ι´: Πώς, π.χ., σε σχέσι με την ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΙ (τριακτύς ή trivium), τα έχει καταφέρει το καθεστώς, ώστε ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι θεσμοί μας, ούτε οι κοινωνίες μας να λειτουργούμε, ούτε καν με τις προδιαγραφές ενός χαζο·computer; 

Ερώτησις ια´: Πώς τα έχει καταφέρει το καθεστώς, ώστε ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι θεσμοί μας, ούτε οι κοινωνίες μας να λειτουργούμε, ούτε με την εκ·λογή δικών μας αντι·προσώπων, διά ψήφου, με την προαπαιτουμένην άμεσον ανακλητότητα, ούτε με την επι·λογή δικών μας εκ·προσώπων, διά κληρώσεως, αλλά ούτε βέβαια με την άμεσον συμμετοχήν μας εις την Εκκλησίαν του Δήμου, παρά την σημερινή εξέλιξι των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών; 

Ερώτησις ιβ´: Πώς τα έχει καταφέρει το καθεστώς, ώστε οι άνθρωποι, ως άτομα αποκομμένα από την κοινωνία μας, σε κατάστασι αγέλης, μόνον αντιπροσώπους του καθεστώτος να νομιμοποιούμε (λέω τώρα), με την δήθεν ψήφον μας, που μόνον «ψήφος» δεν είναι, μιάς και δεν παρέχει καμμίαν απολύτως θεσμικήν διαδικασίαν αμέσου, και μάλιστα αυθημερόν, ανακλητότητος; 

Ε´) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Ερώτησις ιγ´ (μετ’ επεξεργασίας): Σχετικά και πάλι με την ελληνική μας ιδιαιτερότητα, ως ένας λαός ηγετών που είμαστε, έχουμε συλλογικές προτάσεις επί της αναλήψεως και όχι της εκχωρήσεως του προσωπικού και συλλογικού μας ευθύνειν και ελέγχειν, σε προσωπικό + κοινωνικό + πολιτικό επίπεδο;


Ευχαριστώ σας πάρα πολύ, διά την προσοχή σας, όπως και διά τον τρισδιάστατον** χρόνον σας! 
Νίκος Γεωργαντζάς

Συνδήκτωρ, ΕΙ·ΕΝD 

Αναγνώρισις. Ευχαριστώ την εργάτιδα του χρωστήρος Βάσια Ζαριφοπούλου, όπως επίσης και τον Θανάση Τζούβελη, διά την ουσιαστικήν των συμβολήν εις την διαμόρφωσιν του πονήματος τούτου. ΄Ολα τα λάθη εξακολουθούν να παραμένουν δική μου ευθύνη. 

* ΕΙ·ΕΝD Βαλσαμάκης, Γεωργαντζάς στις 22.11.2013 στο artFM Radio

https://www.youtube.com/watch?v=cUAVAyHy6WE 

** Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης, Ηράκλειτος ο Εφέσιος, αλλά και η μαθηματική βιολογία, από το 2010 και εντεύθεν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου